Защо да изберете Marranium?

Оптимален баланс на качествата

Денталните сплави Marranium ви позволяват да правите по-здрави отливки, без дефекти, благодарение на оптималното си съчетание от механични, технологични, биологични и естетични свойства. Това ви дава възможност да изработвате цели дентални конструкции без риск от счупване.

Отлична биосъвместимост

Денталните сплави Marranium имат висока корозионна устойчивост, заради гарантирано еднаквия състав на всяка една таблетка. Клиничните тестове показват отлична биосъвместимост и минимално ниво на йонни емисии в условия на работа в устната кухина.

До 25% по-ниски разходи

Със сплавите Marranium ще намалите значително производствените си разходи. Технологичните им свойства позволяват да използвате остатъчните материали от първото леене (леяците), без да добавяте нов материал. По този начин можете да спестите до 25% от производствените разходи.

Нашите продукти са:

Marranium FI – Дентални сплави на никелова основа

Денталните сплави на никелова основа Marranium FI се отличават с отлична биосъвместимост, проявена при клиничните изпитания и доказана в практиката. Marranium FI притежават много добри механични свойства, надминаващи дори тези на някои кобалтови дентални сплави.

Marranium CC – Дентални сплави на кобалтова основа

Денталните сплави на кобалтова основа Marranium CC се отличават с отлични механични свойства, съчетаващи висока граница на еластичност с ниско остатъчно удължение. Благодарение на високата си устойчивост на корозия, Marranium CC има съответно отлична биосъвместимост…

Marranium – Припои за никелови и кобалтови дентални сплави

Припоите Marranium притежават всички предимства на нашите дентални сплави – отлична комбинация от механични, технологични, биологични и естетични свойства. Те се отличават с висока хомогенност на сплавта и са подходящи за запояване на всякакви никелови и кобалтови дентални сплави.

Прочетете повече >>

Нашата технология е:

Иновативна

Използваме метода на праховата металургия и така избягваме недостатъците на класическото високотемпературно сплавяване, увеличаващи риска от леярски дефекти.

Прецизна

Гарантираме равномерно смесване и еднакво съотношение на елементите във всяка една таблетка. Това осигурява удобство и предвидимост в работата.

Екологична

Нашето производство не отделя отпадъци и има изключително нисък разход на енергия, в сравнение с производствата по метода на конвенционалната металургия.