Описание на продукта

Предлагаме дентални припои, произведени по метода на праховата металургия от сплавите Marranium FI и Marranium CC. Те са подходящи за запояване на дентални сплави на никелова и на кобалтова основа.

Припоите Marranium се отличават с висока хомогенност на сплавта и осигуряват възможно най-добрата микроструктура на спойките. Това гарантира максимална здравина на вашите дентални конструкции.

Припоите Marranium притежават всички предимства на нашите дентални сплави – отлична комбинация от механични, технологични, биологични и естетични свойства, което ви позволява да превърнете денталните си конструкции в ювелирни произведения.