Описание на продукта

Денталните сплави на кобалтова основа Marranium CC се отличават с отлични механични свойства, съчетаващи висока граница на еластичност с ниско остатъчно удължение.

Благодарение на високата си устойчивост на корозия, Marranium CC има съответно отлична биосъвместимост, потвърдена при клиничните изпитания и доказана в практиката.

Можете да комбинирате Marranium CC с почти всяка от предлаганите на пазара керамични маси, благодарение на оптималния коефициент на температурно разширение на сплавта.

С отличната си тънколивкост, Marranium CC ви позволява да постигнете максимална прецизност на формите на вашите дентални конструкции.

 

Технически характеристики съгласно БДС EN ISO 22674:2016:

Tип 5

Състав в тегловни %: Co-57.5; Cr-31.5; Mo-4.5; Si-1.9; W-3.5; Si-1.5; Mn-1.0; Fe; Ce

Цвят: бял

Относително тегло: 8.70 г/см-3

Температура на топене: 1340 - 1415 oC

Температура на отливане: 1450 oC

Твърдост по Викерс (HV10): 430

Якост на опън (Rm): 826 MPa

Граница на еластичност (Rp0.2): 741 MPa

Остатъчно удължение (A5): 6.0%

Коефициент на температурно разширение (25-500 oC): 14.4x10-6 oC-1

Тегло на заготовка ≈ 10 г