Описание на продукта

Денталните сплави на никелова основа Marranium FI се отличават с отлична биосъвместимост, проявена при клиничните изпитания и доказана в практиката.

Marranium FI притежават много добри механични свойства, надминаващи дори тези на някои кобалтови дентални сплави.

Можете да комбинирате Marranium FI с почти всяка от предлаганите на пазара керамични маси, благодарение на оптималния коефициент на температурно разширение на сплавта.

С отличната си тънколивкост, Marranium FI ви позволява да постигнете максимална прецизност на формите на вашите дентални конструкции.

Технически характеристики съгласно БДС EN ISO 22674:2016:

Tип 4

Състав в тегловни %: Ni-61.0; Cr-25.2; Mo-10.5; Si-1.9; Mn-1.2; Fe; Ce; La

Цвят: бял

Относително тегло: 8.30 г/см-3

Температура на топене: 1260 - 1350 oC

Температура на отливане: 1400 oC

Твърдост по Викерс (HV10): 211

Якост на опън (Rm): 640 MPa

Граница на еластичност (Rp0.2): 452 MPa

Остатъчно удължение (A5): 5.0%

Коефициент на температурно разширение (25-500 oC): 13.9x10-6 oC-1

Тегло на заготовка ≈ 10 г